Vragen? Bel ons +32 (0) 3 293 7998
Den Rooy Clinics
depressie behandeling den rooy clinics

Depressie behandeling

Iedereen ervaart wel eens een sombere of neerslachtige stemming maar als deze langer aanhoudt dan 2 tot 3 weken, kan het een depressieve stoornis zijn welke zich ontwikkeld. Een korte behandeling met een anti-depressiemiddel, voorgeschreven door de huisarts, kan in sommige gevallen oplossing zijn. Als de klachten dan toch blijven bestaan is specialistische therapie noodzakelijk. Op dit moment slikken alleen in Nederland al méér da 1 miljoen personen anti-depressiemiddelen. De kans is dan ook groot dat iedereen wel een keer hiermee te maken krijgt.

Oorzaken en gevolgen van Depressie:

We spreken vaak over een genetische gevoeligheid voor depressie. In deze gevallen kan het dan zo zijn dat de depressie langer aanhoudt en/of regelmatig terugkeert. Dit kan overigens ook door trauma en of door heftige sociale gebeurtenissen. Een gebrek aan serotonine (lichaamseigen ‘geluks-stofje’) speelt hierbij een grote rol. De merkbare gevolgen van een depressie zijn o.a.; sombere stemming, concentratieproblemen, eenzaamheid, vermoeidheid, gedachten aan de dood, interesseverlies en slaapproblemen.

Ik wens hulp

Bekijk onze programma's

Behandelen van een depressie

Een behandeltraject behoeft een holistische aanpak. Op diverse behandelgebieden gaan we in onze ideale locatie met u een persoonlijk behandelplan opstellen met inzet van o.a. Cognitieve Gedragstherapie en Psycho-educatie. We geven u inzicht in uw depressieve stoornis en herkenning van situaties welke een latere terugval kunnen voorkomen. We focussen ons mede op herstel van dagritmes en structuren. We maken gebruik van Neuro Electrische Stimulatie voor aanmaak van serotonine en dopamine. We gaan zorgen dat uw energielevel gaat toenemen en doelen weer gemaakt en behaalt kunnen worden. 

Terugvalpreventie

Om terugval te voorkomen bieden we aansluitende trajecten aan door middel van terugkom momenten, eventueel ook meerdaags, op onze locatie.

Nu aanmelden

Contact

Neem contact met ons op

+32 (0) 3 293 7998

Of stuur een email naar

info@denrooyclinics.com

We zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur bereikbaar.