Vragen? Bel ons +32 (0) 3 293 7998
Den Rooy Clinics

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognities is een mooi woord voor gedachten. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat psychische klachten (nare gevoelens, problematisch gedrag; verslaving/afhankelijkheid) verband houden met de gedachten die mensen hebben in de situatie waarin ze verkeren. Stel u de situatie voor dat u een grote hond op straat tegenkomt. Wat denkt u in zo’n situatie? Wellicht denkt u: wat een mooi beest. Hierdoor voelt u zich rustig. U loopt dan gewoon door of gaat de hond even aaien. Het kan ook zijn dat u denkt: oh jee, die gaat me bijten. In dat geval voelt u zich gespannen of angstig. Daarom houdt u de hond aandachtig in de gaten, of steekt u de straat over om uit zijn buurt te blijven. Met dit eenvoudige voorbeeld willen we laten zien dat niet zozeer de situatie (de hond die u tegenkomt), als wel uw interpretatie van de situatie bepaalt hoe u zich voelt en gedraagt. Dit betekent dat als u uw interpretatie van situaties leert veranderen ook uw gevoel en gedrag zullen veranderen.

Helpt cognitieve therapie echt?

Wetenschappelijk onderzoek heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat cognitieve therapie bij veel psychische klachten effectief is. Het voordeel van cognitieve therapie is, dat de kans op terugval ongeveer twee keer zo klein is in vergelijking met medicamenteuze behandeling. Waarschijnlijk komt dit doordat u in cognitieve therapie technieken leert om beter met uw klachten om te gaan. Deze technieken kunt u in de toekomst ook toepassen, waarmee een terugval kan worden voorkomen. Bij medicatie is dit uiteraard anders: de klachten gaan vaak over of worden minder, maar u leert niet anders met uw klachten om te gaan of situaties anders (minder problematisch) te interpreteren. Een ander nadeel is dat er bij het gebruik van medicatie soms sprake kan zijn van nare bijwerkingen. De effecten van andere therapievormen zijn onvoldoende wetenschappelijk onderzocht of minder effectief gebleken dan cognitieve therapie.

Wat is nu precies de rol van mijn gedachten?

Net als iedereen heeft u in allerlei situaties gedachten die uw gevoel en gedrag beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin. Van de meeste gedachten bent u zich helemaal niet meer bewust; u hebt ze in bepaalde situaties zo vaak gedacht dat het nu automatisch gaat.

Een voorbeeld is de situatie dat u met de auto op een kruispunt afrijdt. Toen u rijles had, dacht u in zo’n situatie heel bewust na over uw handelingen: nu moet ik afremmen, de koppeling intrappen en terugschakelen. Nu, na vele malen op een kruispunt te zijn afgereden, denkt u daar niet meer bewust over na, u doet het automatisch. Zo gaat het ook bij psychische klachten. In het voorbeeld van de angst voor honden heeft de cliënt in een aantal situaties waarin hij een hond tegenkwam bewust gedacht: die gaat me bijten. Na vele ontmoetingen met een hond is deze gedachte niet meer bewust. Er wordt alleen nog maar een gevoel van angst ervaren. Het gedrag is als het ware automatisch (een straatje omlopen of de hond nauwlettend in de gaten houden). Omdat we ons niet meer zo bewust zijn van onze gedachten is het vaak lastig om de automatische negatieve gedachten op te sporen.

Geschreven door:

Corina Akkermans

Corina Akkermans

Psycholoog

Bekijk profiel

Meer nieuws

Nieuwsbericht over alcohol gebruik

Lees verder

Onze kliniek in het nieuws!

Lees verder

CANNABIS IS EVEN VERSLAVEND ALS ALCOHOL EN HEROÏNE!

Lees verder

Contact

Neem contact met ons op

+32 (0) 3 293 7998

Of stuur een email naar

info@denrooyclinics.com

We zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur bereikbaar.