Vragen? Bel ons +32 (0) 3 293 7998
Den Rooy Clinics
ik wens hulp voor werknemer

Ik wens hulp
voor een werknemer

Psychische problemen zoals een burn-out, verslaving en depressies hebben een grote invloed op uw organisatie.

Nadelige gevolgen

Als werkgever ondervindt u niet alleen de financiële gevolgen door verzuim, maar zeker ook een verlies aan prestatie en kans op ongelukken op de werkvloer. Langdurig ziekteverzuim is een kenmerk bij deze problematiek. De zeer lange wachttijden in de reguliere zorg vergroten eveneens uw financiële schade. Als werkgever staat u machteloos en wordt u vaak niet voldoende betrokken in het proces.

Geen wachttijden bij behandeling van verslaving en burn-out voor werknemers.

Een behandeling bij Den Rooy Clinics kan normaliter direct van start gaan. Dankzij de intensieve en op maat samengestelde behandelmethodes wordt het verzuim zo beperkt mogelijk gehouden. Gezien onze ligging, centraal in de Benelux, kunnen we al snel overschakelen naar een combinatie van werk- en behandeling. De cliënt verblijft dan part-time in de kliniek zodat het reïntegratieproces sneller kan worden gestart met minimale kans op terugval.

Discrete behandeling van uw werknemer bij verslaving

Aangezien het verblijf in ons behandelcentrum volledig discreet is zal de maatschappelijke schade nihil blijven. U als werkgever stelt onze inzet ter beschikking aan uw waardevolle werknemer. De door u gemaakte kosten zijn volledig fiscaal te verrekenen met als resultaat dat u een zeer gemotiveerde en loyale werknemer hiervoor terugkrijgt. Uw investering verdient zich snel terug. Zowel u als uw bedrijfsarts kan contact met ons opnemen. We staan u graag te woord, ook op medisch vlak, voor de mogelijkheden en tarieven.

Bekijk onze programma's